O nás > Projekty

Zvyšovanie konkurencieschpnosti konzervárenskej výroby prostredníctvom inovácií

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, cez Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1.-04. Spoločnosť Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. so sídlom v Trnave realizuje projekt s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP vo fáze rozvoja.

viac informácií o projekte

Obstaranie modernej technológie na spracovanie mäsa

Spoločnosť Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. Trnava realizuje projekt s názvom „Obstaranie modernej technológie na spracovanie mäsa“. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva, cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy 2014/PRV/34, opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva.

viac informácií o projekte

Kontaktujte nás

Róbert Gašparík s.r.o.
Zelenečská 83, 917 02 Trnava
Slovenská Republika

Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Zelenečská 83, 917 02 Trnava
Slovenská Republika

tel : 033 552 24 24
email : kancelaria@gasparikmasovyroba.sk