O nás > Projekty >
Zvyšovanie konkurencieschpnosti konzervárenskej výroby prostredníctvom inovácií

Zvyšovanie konkurencieschpnosti konzervárenskej výroby prostredníctvom inovácií

EU

www.mhsr.sk, www.esf.gov.sk
Výška NFP: 127.297,33 EUR
Začiatok realizácie projektu: 09/2018
Ukončenie realizácie projektu: 08/2019


Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, cez Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1.-04

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti vo fáze rozvoja

Spoločnosť Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. so sídlom v Trnave realizuje projekt s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP vo fáze rozvoja.
Hlavnou aktivitou je Rozvoj existujúceho MSP

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie"

Kontaktujte nás

Róbert Gašparík s.r.o.
Zelenečská 83, 917 02 Trnava
Slovenská Republika

Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Zelenečská 83, 917 02 Trnava
Slovenská Republika

tel : 033 552 24 24
email : kancelaria@gasparikmasovyroba.sk